Projekt učeničke razmjene Welcome Europe usmjeren je na poticanje učenika na sudjelovanje u različitim oblicima aktivnosti tijekom ali i izvan nastave, čime aktivno primjenjuju i usavršavaju svoje znanje stranih jezika tijekom neposredne komunikacije i interakcija kako učenika, tako i ostalog osoblja škole, s učenicima i profesorima iz zemalja Europske unije, sudionika zajedničkih projekata. Učenici će  zajednički sudjelovati u dogovorenom projektu na kojem rade tijekom školske godine (online platforma i komunikacija), a kasnije se međusobno susresti tijekom učeničkih razmjena. Tada se ujedno i finaliziraju projekti. Cilj je prepoznati i uočavati interkulturalne razlike i sličnosti među vršnjacima iz europskih zemalja, te tako produbiti vlastitu spoznaju i percepciju o istima. Učenici će biti potaknuti ovakvim vidom suradnje na samostalno učenje, a ostale sudionike projekta na cjeloživotno usavršavanje.

Planirano je ostvarenje radioemisija, rad na časopisu, videokonferencije, posjeti mjestima od povijesnog i kulturološkog značenja, aktivna uporaba stranog jezika u ciljanim situacijama, boravak u stranoj zemlji i ugošćivanje učenika iz stranih zemalja (Italija, Belgija, Danska). Projekt suradnje i učeničke razmjene dogovara se sa salezijanskom gimnazijom Don Bosco iz Verone (Liceo don Bosco),  Sint-Dimpnacollege školom iz Geela u Belgiji i s Niels Brock Copenhagen Business College školom iz Kopenhagena u Danskoj.