U trećem i četvrtom razredu jezične gimnazije organizirana je izborna nastava iz trećeg stranog jezika – Španjolski jezik; planiran je fond od 2 sata tjedno.