Pazinski kolegij – klasična gimnazija odgojno-obrazovna je ustanova koju čine škola i dom, a njihove se aktivnosti i događanja međusobno preklapaju i nadopunjuju. Život u domu od iznimne je važnosti za razvoj osjećaja kompetencije, uspješnosti, samostalnosti, samopouzdanja te samim time i za postizanje uspjeha u školi. Zbog toga ga neprestano nastojimo obogatiti i osmisliti raznim aktivnostima, kao što su radionice, predavanja, kulturne i sportske aktivnosti, izložbe, priredbe, posjeti kulturnim i dr. ustanovama, natjecanja, stručni izleti i ekskurzije i dr. Učenici, odgajatelji i nastavnici redovito sudjeluju na različitim školskim i domskim natjecanjima, na regionalnoj i državnoj razini (natjecanja iz svih nastavnih predmeta, turniri, Domijada…).