• 7.00-8.15: DORUČAK
 • 8.30-14.20: NASTAVA
 • 14.20: RUČAK
 • 15.00-17.00: INA-FAKULTATIVNI PREDMETI-SLOBODNO VRIJEME ILI UČENJE
 • 17.00-19.00: OSOBNO UČENJE
 • 19.00-19.30: VEČERA
 • 19.30-20.30: SLOBODNO VRIJEME
 • 20.30-22.00: „LEŽERNO UČENJE”
  • (SRIJEDA: SLOBODNA VEČER!!!!)
 • 22.00-23.00: PRIPREMA ZA SPAVANJE
 • 23.00: SPAVANJE