Dopunska i dodatna nastava organizirana je iz predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, Latinski jezik, Engleski jezik, Fizika i Kemija.