Naši trećaši su u četvrtak 28.9. iskusili uzbudljivu speleoavanturu kroz Pazinsku jamu, predvođeni profesoricom Martinom Pulić Grabar, profesorom Danielom Bogešićem i višom medicinskom sestrom Dorijnom Ujčić. Ova izvanučionička integrirana višepredmetna terenska nastava dio je projekta (međupredmetne teme) Održivi razvoj. Speleoavantura je trajala od 8:30 do 11:30.