Raspored za ponedjeljak 5. 9. 2022.

         1. sat   8:30  SRO

Raspored razreda po učionicama za 1. sat

1. A učionica Vjeronauk/Logika/Filozofija

1. B učionica Hrvatski jezik 

2. A učionica Matematika

2. B učionica Kemija/Biologija

3. A učionica Fizika

3. B učionica Povijest/Geografija

4. A učionica Likovni/Glazbeni

4. B učionica Engleski jezik

9:30 SVETA MISA

10:30 - marenda

Od 4. sata nastava prema rasporedu

 

Preuzmi raspored