U Pazinskom će se kolegiju od 1. veljače 2021. nastava organizirati, uvažavajući preporuku našega osnivača i argumente većine roditelja maturanata iskazane na roditeljskom sastanku, u skladu s naputkom UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu:

„ Temeljem procjene epidemiološke situacije Istarska županija i gradovi Pula, Rovinj, Poreč, Pazin, Labin i Umag, kao osnivači škola, u  suradnji sa Stožerom civilne zaštite Istarske županije donijeli su Odluku o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije u II. polugodištu školske godine 2020./2021.  – od 1. do 15. veljače 2021. godine kako slijedi:

Model C – učenici od 1. do 3. razreda srednjih škola

Nastava za maturante odvijati će se prema Modelu A.“

Povratak u školske klupe i prostore učeničkog doma traži od svih nas dodatne napore u brizi za vlastito zdravlje i zdravlje naših bližnjih. Potrebno je u iskrenom odnosu činiti sve one korake koje su nam preporučili epidemiolozi i ostala nadležna tijela. Stoga, još jednom ponavljamo važnost poštivanja epidemioloških mjera i preporuka.

Nastava će biti organizirana prema NOVOM RASPOREDU SATI (novi će raspored sati biti objavljen na Teamsu i oglasnoj ploči škole). Za učenike od 1. do 3. razreda rad od kuće odvijat će se putem platforme Teams u realnom vremenu, a njihova nazočnost nastavi prati se kroz njihove aktivnosti u „virtualnom razredu“. Roditelji trebaju opravdati eventualno nesudjelovanje učenika na virtualnoj nastavi.
Podsjećamo da ukoliko postoje poteškoće u svezi s IKT ili pristupom Internetu moguće je obratiti se ravnatelju ili razredniku radi njihovog otklanjanja.

Dobro došli!
Pazinski kolegij je gimnazija koja nudi klasično i jezično usmjerenje, u čijem sastavu djeluje i učenički dom! Upoznaj nas!

SIGURNOSNE
MJERE

UPOZNAJ KOLEGIJ!

GIMNAZIJSKI PROGRAMI

KLASIČNA I JEZIČNA GIMNAZIJA

UČENIČKI DOM

...KAD JE ŠKOLA DOM

"Dan u Kolegiju"

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

SPORT, PROJEKTI, VOLONTIRANJE...

Projekti

ČASOPISI ONLINE

JJZINE BR.1
Časopis u suradnji s učenicima iz Verone.
Pi2KGi
Časopis grupa učenika koji pohađaju fakultativnu nastavu iz Talijanskog jezika.
YEARBOOK
Godišnjak učenika jezične gimnazije XXIII. generacije.
U projektu razmjene učenika u Pazinskom kolegiju sudjeluju učenici iz Italije, Belgije i Danske.
Na Festivalu zavičajnosti u Puli 10. svibnja 2019. predstavljen je ovogodišnji projekt zavičajne nastave Kartulina z Žminja
Pula 10. svibnja 2019.
Kaštel Novi 18. travnja 2019.
Lijepom našom; Zavičajna nastava; Florileum Istricum; Linguapolis in Collegio; Razmjena učenika; Misionar; Rim; Upoznavanje učenika 1. razreda; Kolegij - prijatelj zajednice; Zavičajni kviz "Krasna zemljo" i "Dragi naš Pazin"